VARNING OCH ÅTERKALLELSE AVSEENDE TROLL FÄLLGRIND SECURITY (100 CM)

 

Det har kommit till vår kännedom att grindar sålda från den 1 januari 2019 kan innebära en skaderisk. Bild på produkten följer nedan.

Produktnummer för berörda produkter är följande: SAF-SC0299-SG, SAF-SC0299-SND, SAF-SC0299-UNT samt SAF-SC0299-WH.

För undvikande av skaderisk har Troll Nursery beslutat att frivilligt återkalla grindar sålda från och med den 1 januari 2019. Utifrån genomförda tester kan grindens konstruktion medföra säkerhetsbrister på låsfunktion, gångjärn och skruvar samt medföra ökad risk för fallskada om grindens lås kan öppnas utan spärrfunktion eller om gångjärn och skruvar lossnar från grinden under användning. Denna återkallelse görs för att undvika skaderisk till följd av detta.

I värsta fall kan skadade grindar medföra fara för allvarlig personskada.

Samtliga konsumenter uppmanas att sluta använda grinden med något av de berörda artikelnummer enligt ovan och ta kontakt med återförsäljaren där varan köpts för att lämna tillbaka produkt och få pengarna tillbaka. Kvitto behöver inte uppvisas då det är frågan om återgång av varan.